276 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเป็นประธานปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ (เก็บเกี่ยว)

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเป็นประธานปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ (เก็บเกี่ยว)วันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการจัดการอบรมสาธิตปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยวันพ่อ  (เก็บเกี่ยว)  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ที่จัดโดยกองการเกษตรเทศบาลตำบลบัลลังก์  มีพระคุณเจ้าวัดในตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน รวมทั้งปู่ย่าตายาย  ที่ให้ความสนใจในการดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยกันเกี่ยวข้าว  ตีข้าว  ด้วยวิธีดั้งเดิมของปู่ย่าตายาวชาวตำบลบัลลังก์  ที่เคยทำมา  ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากพร้อมมีการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ข่าว  KCTV  นครราชสีมา  ที่มาทำข่าวในครั้งนี้  และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ให้ลูกหลานได้พบเห็นว่าการดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าวในสมัยก่อนนั้นมีวิธีการอย่างไร  ทั้งนี้นายกเทศมนตรียังมุ่งเน้นในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายๆด้าน  เพื่อให้เป็นการสืบสานภูมิปัญญาต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 25 พ.ย. 57 เวลา 15:56 น. โดย super