275 )เทศบาลตำบลบัลลังก์ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

เทศบาลตำบลบัลลังก์ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรวันพุธที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ชายช่วยกันซ่อมแซมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  ในการดำเนินงานนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด  โดยจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมถนนสายนี้ประมาณ  ๒-๓  วัน 

ข่าว ณ วันที่ 19 พ.ย. 57 เวลา 12:35 น. โดย super