273 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ และร้อยเอกยุทธศาสตร์ ตรวจสอบพื้นที่ชลประทานที่ถูกบุกรุก

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ และร้อยเอกยุทธศาสตร์ ตรวจสอบพื้นที่ชลประทานที่ถูกบุกรุกวันจันทร์ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ต้อนรับร้อยเอกยุทธศาสตร์  ไชยราช  หน.ชป.๒ ร้อย.รส.ร.๒๓  และคณะที่เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างอาคารเข้ามาในเขตชลประทาน  จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบนายลิ  มิ่งสันเทียะ  เจ้าของบ้าน และจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวได้ก่อสร้างเข้ามาในเขตชลประทานจริงบริเวณถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  จึงได้มีการพูดคุยกับเจ้าของบ้านพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ย. 57 เวลา 14:19 น. โดย super