262 )การประเมินครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลบัลลังก์

การประเมินครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลบัลลังก์วันอังคารที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  โดยจะทำการประเมินศูนย์เทพคงคา  ศูนย์บัลลังก์สะอาด  ศูนย์กระดาน  ศูนย์โพธิ์ตาสี  และศูนย์เมืองเก่า  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ข่าว ณ วันที่ 11 พ.ย. 57 เวลา 8:01 น. โดย super