251 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคาร ศพด. ฯ และดูพื้นที่เตรียมการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคาร ศพด. ฯ และดูพื้นที่เตรียมการก่อสร้างถนนคอนกรีตวันจันทร์ที่  ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยนายสุเทพ  จินากูล  รองนายกฯ  นายชลอ  ดีขุนทด  ประธานสภา  ได้ลงพื้นที่  ณ  บ้านบัลลังก์  หมู่  ๑๑  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  เพื่อดูพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างมาดำเนินการในคร้ังนี้  หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังถนนสายบ้านบัลลังก์  ไปบ้านน้อย  หมู่ ๕  เพื่อดูสถานที่เตรียมการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นนั้น  ว่ามีความพร้อมเพียงใด  และเดินทางไปยังบ้านหนองแวง  หมู่ที่ ๒  ตำบลบัลลังก์  เพื่อดูพื้นที่ถนนชำรุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำให้ยากลำบากต่อการสัญจรไปมา  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีก็จะได้หาวิธีการไก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการให้การช่วยเหลือต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 10 พ.ย. 57 เวลา 16:12 น. โดย super