249 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์กุฏิสงฆ์ วัดสระตะเฆ่

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์กุฏิสงฆ์ วัดสระตะเฆ่วันพฤหัสบดีที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  พระครูโสภณบุญกิจ  เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต ๒  เจ้าอาวาสวัดสระตะเฆ่  ได้ดำเนินการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์กุฏิสงฆ์  วัดสระตะเฆ่  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์  ในงานพิธีมีคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นำชุมชน  พี่น้องประชาชนชาวบ้านสระตะเฆ่และใกล้เคียงมาร่วมงามพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  โดยกุฏิสงฆ์หลังดังกล่าวนี้จะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในเร็ววันต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 06 พ.ย. 57 เวลา 8:29 น. โดย super