246 )คุณแม่บุญเจือ รมย์พล พร้อมครอบครัวร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

คุณแม่บุญเจือ รมย์พล พร้อมครอบครัวร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์วันพุธที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้รับมอบเงินจากคุณแม่บุญเจือ  รมย์พล  พร้อมครอบครัว  บ้านคูเมือง  หมู่ที่ ๓  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๐๐.- บาท  เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์   ในนามเทศบาลขอขอคุณท่านและครอบครัวของท่านเป็นอย่างสูง  ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุนั้นได้ดำเนินงานตามขั้นตอนแล้ว  และจะเร่งอำเนินการก่อสร้างในเร็ววัน

ข่าว ณ วันที่ 05 พ.ย. 57 เวลา 9:12 น. โดย super