245 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ศูนย์การศึกษาพิเศษฯวันอังคารที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๘.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  (ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ)  ได้กล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทงของคนไทย  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมรดกที่สำคัญ  ในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น  ออกร้านย้อนยุค  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  การประกวดหนูน้อยนพมาศและผู้ปกครอง  ผู้แต่งชุดไทยสวยงาม  และกระทงสวยงาม  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาทศบาลตำบลบัลลังก์  ผู้อำนวยการ/บุคลากรศูนย์ฯ  นักเรียนพิการ  และผู้ปกครองร่วมงาน

ข่าว ณ วันที่ 05 พ.ย. 57 เวลา 8:16 น. โดย super