244 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมทอดกฐินวัดบ้านโนนสะอาด

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมทอดกฐินวัดบ้านโนนสะอาดร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ร่วมทอดกฐิน  ณ  วัดโนนสะอาด  บ้านน้อย  หมู่ที่  ๕  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในวันศุกร์ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  โดยมีชาวบ้านน้อย  และผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญกฐินในปีนี้เป็นจำนวนมาก  หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีก็ได้พบปะพูดคุยกับปู่ย่าตายาย  และผู้ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้  ทั้งนี้  กฐินที่ได้รับนี้พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ  เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาดจะได้นำปัจจัยที่ได้มาก่อสร้างหรือบูรณาวัดต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 31 ต.ค. 57 เวลา 11:08 น. โดย super