243 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมรับเสด็จเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมรับเสด็จเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร  ทรงเสด็จเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  จังหวัดนครราชสีมา  ในพระอุปถัมภ์ในวันจันทร์ที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ ๙  ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ  ในการนี้  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ  ลำดับที่  ๙๕  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ  ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว ณ วันที่ 03 พ.ย. 57 เวลา 13:08 น. โดย super