241 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ต้อนรับหัวหน้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรคนใหม่

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ต้อนรับหัวหน้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรคนใหม่วันอังคารที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  ได้ต้อนรับนางมุฑิตา  เพชรจบก  ฝสบ.คปที่ ๔  ซึ่งมารับตำแหน่งโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ได้ลงพื้นที่หน้างานโดยได้พูดคุยกับร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  เรื่องการระวางแนวเขตชลประทานถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ซึ่งจะได้มีการประสานงานร่วมกัน  โดยหัวหน้ามุฑิตาได้ให้ความเห็นกับนายกว่าเป็นนายกรุ่นใหม่ไฟแรง  กล้าคิด  กล้าทำ  หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน  และได้เดินทางไปดูคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย  ซึ่งประตูระบายน้ำได้รับความเสียหาย  บ้านเหล็กประตูปิดน้ำชำรุดและหาย  บานเปิดปิดน้ำสายซอยเข้านาหลายบ้านสูญหาย  จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการแก้ไขบำรุงรักษาต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 28 ต.ค. 57 เวลา 13:21 น. โดย super