239 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เทศบาลตำบลบัลลังก์โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  หอประชุมอำเภอโนนไทย  ซึ่งร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯเป็นผู้วาง  และรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่านเป็นผู้เชิญพวงมาลา  โดยประธานในพิธีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  มีหน่วยงานราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ส่วนเงินที่ได้จากพวงมาลานั้นจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กในเขตอำเภอโนนไทย  โดยจะทำการมอบทุนในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 24 ต.ค. 57 เวลา 10:03 น. โดย super