238 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ต้อนรับผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอโนนไทย

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ต้อนรับผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอโนนไทยวันอังคารที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ทำการต้อนรับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทยคนใหม่  ซึ่งท่านได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยือนเทศบาลตำบลบัลลังก์  และได้พูดคุยพร้อมขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เพื่อตำบลบัลลังก์ของเรา  โดยจะมีการประสานและทำกิจกรรมร่วมกันและในนามเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้องขอขอบคุณท่านที่เดินทางมาเยี่ยมถึงที่  จึงขอขอบคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้

ข่าว ณ วันที่ 21 ต.ค. 57 เวลา 10:28 น. โดย super