237 )การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรวันจันทร์ที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่ดูผลการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานมาถึงบริเวณป้ายตำบล  ทำให้ถนนโล่ง  และปลอดภัยยิ่งขึ้น  สำหรับต้นไม้ที่รถแม็คโคตีลงลำดับต่อไปก็จะเป็นพนักงานชายเทศบาลได้ทำการเก็บและทำการเผา  พร้อมปรับแต่งพื้นที่ต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 14:05 น. โดย super