236 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ต้อนรับร้อยเอกยุทธศักดิ์ ไชยภาช กรมทหารราบ ๒๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ต้อนรับร้อยเอกยุทธศักดิ์ ไชยภาช กรมทหารราบ ๒๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์วันศุกร์ที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ต้อนรับร้อยเอกยุทธศักดิ์  ไชยภาช  กรมทหารราบ  ๒๓  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  และคณะ  ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจนายกเทศมนตรีในการดำเนินงาน  ซึ่งแต่ก่อนเคยทำงานและประสานงานร่วมกัน  หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อดูการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร    ในการนี้นายกเทศมนตรียังได้พูดคุยกับทีมงานช่างเทศบาลตำบลโคกสวาย  ซึ่งวันนี้ได้มาดูพื้นที่ที่รถแม็คโคและรถแทรกเตอร์กำลังดำเนินงานอยู่  ซึ่งการดำเนินงานนี้อาจจะใช้เวลาอีก  ๒-๓  วัน  จึงขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลโคกสวายที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จึ่งทำให้การดำเนินงานี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข่าว ณ วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 11:01 น. โดย super