231 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เดินทางไปประสานงานงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เดินทางไปประสานงานงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าเยี่ยมคำนับพันเอกธนศักดิ์  มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่  ๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  และประสานงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และแหล่งน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  ต่อจากน้ันได้เดินทางไปยังแก่งสะพือ  อำเภอพิบูลมังสาหาร  และเขื่อนสิรินธร  อำเภอสิรินธร  เพื่อเข้าเยี่ยมชมพัทยา  ๒  เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  รวมทั้งเดินทางไปประสานงานยัง  สปปล.  เพื่อเตรียมการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร  เส้นทางการท่องเที่ยว  และศิลปวัฒนธรรมประเพณีระหว่างกันต่อไป  หลังจากนั้นนายกเทศมนตีและคณะจึงได้เดินทางกลับเทศบาลตำบลบัลลังก์ในวันเดียวกัน

ข่าว ณ วันที่ 14 ต.ค. 57 เวลา 8:41 น. โดย super