230 )ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์

ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์วันอังคารที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พนักงน  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  เป็นผู้ดำเนินการประชุมกรณีเตรียมจัดทำพวงมาลาเงินเนื่องในวันปิยะมหาราช  และร่วมกฐินอำเภอ  ณ  วัดสระตอง  ตำบลสายออ    และการจ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการในตำบลซึ่งอาจล่าช้าแต่ก็จะให้ทันก่อนวันที่  ๑๐  ตุลาคม  เนื่องจากจากเดิมได้รับเงินเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจมา  และเปลี่ยนเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป  จึงเพิ่มระเบียบใหม่เข้ามาและให้ดูระเบียบให้ดีในการดำเนินงาน  พร้อมนี้เทศบาลตำบบัลลังก์ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์  เพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับพี่น้องประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ  และนายกเทศมนตรีขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยงานกัน  มีความสามัคคีกัน  ก่อนจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ร้อยตรีฐนนท์ํธรณ์ฯ  ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมนั่งสมาธิเพื่อส่งจิตให้กับในหลวงซึ่งประชวนก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานของตนเองต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 07 ต.ค. 57 เวลา 8:51 น. โดย super