228 )ปรับปรุงถนนสายสันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ปรับปรุงถนนสายสันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรวันอังคารที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่พนักงานชายเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้รับคำสั่งจ่ายงานในช่วงเช้าจากร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้ดำเนินการปะถนนสายสันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนน  และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

ข่าว ณ วันที่ 30 ก.ย. 57 เวลา 14:43 น. โดย super