227 )ประชุมครูผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบัลลังก์

ประชุมครูผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบัลลังก์วันพุธที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์ได้ดำเนินการประชุมครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  ทั้ง  ๘  ศูนย์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  นายสุเทพ  จินากูล  รองนายกเทศมนตรี  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  ได้ประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูผู้ดูแลเด็ก  การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  และให้มีความรักสามัคคีช่วยเหลือกันและกัน  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และหน่วยงานเทศบาลมีความเจริญและก้าวหน้าต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 01 ต.ค. 57 เวลา 8:38 น. โดย super