226 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมงานเกษียณอายุราชการ

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมงานเกษียณอายุราชการวันศุกร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตร่วมงานเลี้ยงวันเกษียณอายุราชการของครูจาฎุพจน์  ทองนิ่ม  ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี  ตำบลบัลลังก์  ซึ่งมีคณะครูผู้ปกครองมาร่วมงานเกษียณดังกล่าว    หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมงานเกษียณเกษตรอุดม  ไวยสูงเนิน  และปลัดคล้าย  ทวีวงศ์ไพรจิตร  ซึ่งก็ได้เกษียณอายุราชการ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  มาร่วมงาน  ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ย. 57 เวลา 12:38 น. โดย super