221 )อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลบัลลังก์

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลบัลลังก์วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๗  เทศบาลตำบลบัลลังก์โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิก  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วย  พี่น้องชาวตำบลบัลลังก์ ที่ได้ร่วมต้อนรับนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ที่ได้มาเยี่ยมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  อำเภอโนนไทย  ณ  วัดบ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่  ๑  ตามโครงการดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเกษตร  ประมง  ตำรวจ  ปศุสัตว์ฯ  ได้มาให้ความรู้แก่พี่น้องและสถานพยาบาลเคลื่อนที่  กศน.ช่วยตัดผม  สัสดีให้ความรู้  ซึ่งชาวตำบลบัลลังก์  ขอขอบคุณนายอำเภอโนนไทยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ที่คอยเป็นห่วงเป็นใยชาวตำบลบัลลังก์.

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.ย. 57 เวลา 8:01 น. โดย super