1475 )โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ตรวจเส้นทางและสถานที่จัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองวิถีใหม่

วันศุกร์ที่ 4 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกและสมาชิกสภา ตรวจงานลงหินคลุกพร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling  ถนนสายสระตะเฆ่-หนองแจง ณ กม.0+000 บ.สระตะเฆ่ ม.8 ,เวลา 10.30 น. ซ่อมบำรุงเส้นทางที่ชำรุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ก่อนผู้ประกอบการเข้าแก้ไขตามสัญญาค้ำประกันฯ ณ บึงหนองแวง บ.หนองแวง ม.2 และเวลา 15.00 น. ตรวจเส้นทางและสถานที่จัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองวิถีใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 65 ในพื้นที่ ต.บัลลังก์  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ตรวจเส้นทางและสถานที่จัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองวิถีใหม่

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ย. 63 เวลา 10:38 น. โดย super