1474 )ประชุมชี้แจงเจ้าของที่ดินติดโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ตรวจงานลงหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ก่อนขั้นตอน Pavement in-place Recycling

วันพุธที่ 2 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเจ้าของที่ดินติดโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว เพื่อพัฒนาเป็นถนนลาดยางเรียบคลองฯ ระยะทาง 3 กม. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และเวลา 14.00 น. ตรวจงานลงหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ก่อนขั้นตอน Pavement in-place Recycling ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วิธี Pavement in-place Recycling  ถนนสายสระตะเฆ่-หนองแจง ณ กม.0+700 บ.สระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาประชุมชี้แจงเจ้าของที่ดินติดโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ตรวจงานลงหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ก่อนขั้นตอน Pavement in-place Recycling

ข่าว ณ วันที่ 02 ก.ย. 63 เวลา 14:32 น. โดย super