1473 )โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัด ประชาชน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันพุธที่ 26 สิงหาคม  2563 เวลา 17.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสโครงการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูตอำเภอโนนไทย โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัด ประชาชน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ วัดบ้านกุดเวียน บ.กุดเวียน  ม.4, วันที่ 27 ส.ค.63 เวลา 17.00 น. ณ วัดกระดาน บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัด ประชาชน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ข่าว ณ วันที่ 26 ส.ค. 63 เวลา 14:30 น. โดย super