1472 )ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง (JMC)ในโอกาสนี้ได้เสนอนายอำเภอโนนไทย เป็นประธานกรรมการ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำฯและลุ่มน้ำฯ โดยมีนายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผอ.โครงการ ชป.นม. เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมลำเชียงไกร อ.โนนไทย และตรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วิธี Pavement in-place Recycling ทั้ง 3 สายทาง โดยเวลา 14.00 น. ตรวจงานลงหินคลุกชั้นรองพื้นทาง ก่อนขั้นตอน Pavement in-place Recycling ถนนสายสระตะเฆ่-หนองแจง ณ กม.0+900 บ.สระตะเฆ่ ม.8, เวลา 15.00 น. ตรวจถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง : ความเรียบพื้นถนนก่อนลง Prime Coat ณ   กม.3+480 และขั้นตอน Pavement in-place Recycling ณ กม.6+200 บ.หนองแวง ม.2 และเวลา 16.00 น. ตรวจถนนสายอ้อมบ้านฯ งานบดอัดก่อนลงหินคลุก ณ กม.2+950 บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาประชุมจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 27 ส.ค. 63 เวลา 9:42 น. โดย super