1471 )ประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (2561-2565) ฉบับทบทวน

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี่ โคราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (2561-2565) ฉบับทบทวน

ข่าว ณ วันที่ 23 ส.ค. 63 เวลา 11:55 น. โดย super