1470 )ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้ร่วมหารือกับยุทธศาสตร์จังหวัดฯ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดฯ ในการยื่นข้อเสนอโครงการและแผนเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

ข่าว ณ วันที่ 20 ส.ค. 63 เวลา 15:32 น. โดย super