1469 )ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (2561-2565)

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (2561-2565) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนคราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมประชุม  ณ  โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (2561-2565)

ข่าว ณ วันที่ 18 ส.ค. 63 เวลา 8:08 น. โดย super