1468 )นายกเทศมนตรี พบปะและให้ความรู้โครงการมหัสจรรย์ 1,000วันแรกแห่งชีวิต/ติดตามแนวทางการขยายสะพานข้ามคลองฯ

วันอังคารที่ 11 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พบปะ อสม. และให้ความรู้โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ในโอกาสนี้ได้มอบนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วย  ณ รพ.สต.ตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์, นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และ ผอ.กองช่างฯ เข้าพบนายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ เพื่อติดตามและหาแนวทางการขยายสะพานข้ามคลอง LMC ฝั่งซ้าย 4 แห่ง รองรับงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 อ.เมืองฯ และเวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเคลียริ่งขุดรื้อตอพร้อมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าของที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling กว้าง 8 ม. (ช่วงบ้านหนองแวง – บ้านดอนตำแย) ณ บ้านหนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี พบปะและให้ความรู้โครงการมหัสจรรย์ 1,000วันแรกแห่งชีวิต/ติดตามแนวทางการขยายสะพานข้ามคลองฯ

ข่าว ณ วันที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 10:55 น. โดย super