1467 )นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วย พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมปล่อยปลาตะเพียน 200,000 ตัว ปลายี่สกเทศ  100,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา,ปลูกต้นไม้ 900 ต้น และปลูกหญ้าแฝก 100,000 กล้า  ณ บึงหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ข่าว ณ วันที่ 06 ส.ค. 63 เวลา 10:05 น. โดย super