1466 )เทศบาลตำบลบัลลังบก์ จัดเตรียมพื้นที่/สถานที่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก

วันพุธที่ 5 สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมจัดเตรียมพื้นที่และสถานที่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีกิจกรรมปล่อยปลา,ปลูกต้นไม้  และปลูกหญ้าแฝก  โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมเตรียมการ  ณ  บึงหนองแวง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาเทศบาลตำบลบัลลังบก์ จัดเตรียมพื้นที่/สถานที่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก

ข่าว ณ วันที่ 06 ส.ค. 63 เวลา 17:44 น. โดย super