1465 )ให้การต้อนรับนายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครราชสีมา

วันพุธที่ 5 สิงหาคม  2563 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ ผอ.ช่างฯ ให้การต้อนรับนายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว  หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมผู้ประกอบการ  เพื่อนำตรวจชี้แนวเขตก่อนเข้าดำเนินโครงการ ทั้ง 3 กิจกรรม 1.)ขุดลอกแก้มลิง 25 ไร่  2.)ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ.กระดาน-บึงโนนเจดีย์ ม.1 ยาว 5 กม. 3.) ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต แบบเปิดจากท้ายอ่างเก็บน้ำฯ ม.6 -คลองส่งน้ำฝั่งขวา-ลำห้วยลำเชียงไกร-คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย-หัวอ่างเก็บน้ำฯ ม.4 ยาว 3 กม. งป. 20 ล้านบาท ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับนายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 63 เวลา 12:47 น. โดย super