1464 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับพล.ต.สุรชิน กาจนจิตติ ผอ.ศบน.ภาค ตอ./น.กอ.รมน.ภาค 2 และคณะ รวม 9 นาย ตรวจติดตามประเมินผลโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.สุรชิน  กาจนจิตติ  ผอ.ศบน.ภาค ตอ./น.กอ.รมน.ภาค 2 และคณะ รวม 9 นาย ตรวจติดตามประเมินผลโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกลุ่มเกษตรกรบ้านเมืองเก่า ม.12 ร่วมให้การต้อนรับ, เวลา 15.00 น. ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำฯ ขนาดใหญ่ ณ บ.กุดเวียน ม.4 และงานขุดลอกแก้มลิง 45 ไร่ ณ ป่าโจด บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับพล.ต.สุรชิน กาจนจิตติ ผอ.ศบน.ภาค ตอ./น.กอ.รมน.ภาค 2 และคณะ รวม 9 นาย ตรวจติดตามประเมินผลโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.ค. 63 เวลา 9:56 น. โดย super