1463 )ประชุมติดตามประเมินผลโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ ในโอกาสนี้ได้ร่วมรับมอบเงินบริจาคเบื้องต้น จากประชาชนและกลุ่มโซล่าเซลบ้านเมืองเก่า จำนวน 60,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถรางให้กับชมรมผู้สูงอายุ ทต.บัลลังก์  ณ  ศาลาประชาคมบ้านเมืองเก่า หมู่ 12 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประชุมติดตามประเมินผลโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.ค. 63 เวลา 11:40 น. โดย super