1462 )นายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองแจง/การสูบน้ำเข้าแหล่งเก็บกักเพื่อป้องกันภาวะฝนทิ้งช่วงบ้านกระดาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตําบลบัลลังก์ พร้อมคณะตรวจความก้าวหน้างานลงลูกรังชั้นรองพื้นทางเดิมและงานวางท่อลอดระบายน้ำโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายบ้านสระตะเฆ่-บ้านหนองแจง ณ กม.0+000-กม.0+300 บ.สระตะเฆ่  หมู่ 8 และเวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสูบน้ำเข้าแหล่งเก็บกักเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านป้องกันภาวะฝนทิ้งช่วง ณ บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองแจง/การสูบน้ำเข้าแหล่งเก็บกักเพื่อป้องกันภาวะฝนทิ้งช่วงบ้านกระดาน

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 10:36 น. โดย super