1461 )นายกเทศมนตรี ตรวจการปรับภูมิทัศน์และการเตรียมพื้นที่กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

นายกเทศมนตรี ตรวจการปรับภูมิทัศน์และการเตรียมพื้นที่กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตําบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้า ภายใต้โครงการ”โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ณ กม.9+370- กม.10+000 ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 และเวลา 11.00 น. ตรวจพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ณ บึงหนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 9:54 น. โดย super