1460 )เทศบาลตำบลบัลลังก์ พ่นหมอกควัน/ปรับปรุงภูมิทัศน์/และการตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยาง

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม  2563 เวลา 06.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ มอบหมายเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ บ.น้อย ม.5, เวลา 13.30 น. นายกเทศมนตรีฯ พร้อมรองนายกฯ ตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร พื้นที่ บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 และเวลา 15.00 น. ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่ง/บดทับชั้นรองพื้นทางเดิมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายบ้านสระตะเฆ่-บ้านหนองแจง ณ กม.1+150-กม.1+190 บ.สระตะเฆ่  หมู่ 8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาเทศบาลตำบลบัลลังก์ พ่นหมอกควัน/ปรับปรุงภูมิทัศน์/และการตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยาง

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 9:01 น. โดย super