1459 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์

วันศุกร์ที่​ 10​ กรกฎาคม  2563 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตําบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้า เก็บขยะ/ป้าย ภายใต้โครงการ”โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ณ กม.6+250 – กม.7+120 ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร บ.สระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ข่าว ณ วันที่ 12 ก.ค. 63 เวลา 12:50 น. โดย super