1458 )นายกเทศมนตรี ประธานพิธีเปิดการอบรม/ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร/ต้อนรับ หน.กลุ่มบริหารฯด้านการประมง

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ ศาลาประชาคม บ.โนนเจดีย์ ม.1,เวลา 10.45 น.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ฯ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี  ณ รพ.สต.คูเมือง ม.3 และเวลา 11.30 น. ให้การต้อนรับนางจันทรัศม์  พิพัฒน์ภัทรกุล ประมงอำเภอโนนไทย และนางภัทรภร  ภัทรคำพงศ์ หน.กลุ่มบริหารฯด้านการประมง เพื่อร่วมหารือการจัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์ และดูสถานที่จัดกิจกรรม ณ บึงหนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ประธานพิธีเปิดการอบรม/ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร/ต้อนรับ หน.กลุ่มบริหารฯด้านการประมง

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.ค. 63 เวลา 14:07 น. โดย super