1457 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองแจง/เมืองเก่า/ย้ายเสาไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม  2563 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่ง/บดทับชั้นรองพื้นทางเดิมและงานย้ายเสาไฟฟ้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายบ้านสระตะเฆ่-บ้านหนองแจง ณ กม.0+000-กม.0+350 บ.สระตะเฆ่  หมู่ 8 และถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ตะวันออก) ณ กม.2+000 บ.เมืองเก่า ม.12 และมอบหมาย ผอ.ช่างฯ นำเจ้าหน้าที่ กฟภ.โนนไทย ตรวจพื้นที่ย้ายเสาไฟฟ้าเตรียมงานก่อสร้างถนนสาย บ.โนนเจดีย์-บ.โนนทองพัฒนา  ณ กม.0+850 บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 และเวลา 16.00 น. ตรวจงานขุดแก้มลิง 20 ไร่ พร้อมประตูบังคับน้ำ งป.8,000,000 บาท ณ พื้นที่ป่าโจด บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองแจง/เมืองเก่า/ย้ายเสาไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์

ข่าว ณ วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 12:11 น. โดย super