1456 )เทศบาลตำบลบัลลังก์ สนับสนุนงานสาธารณสุข ณ รพ.โนนไทย/ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

วันพฤหัสบดีที่  9 กรกฎาคม  2563 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีเทศตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้จัดชุดปฏิบัติงานออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานและหมู่บ้าน ดังนี้เทศบาลตำบลบัลลังก์ สนับสนุนงานสาธารณสุข ณ รพ.โนนไทย/ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

ข่าว ณ วันที่ 09 ก.ค. 63 เวลา 15:05 น. โดย super