1455 )ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และผู้นำหมู่บ้าน ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling  ในเวลา 13.30 น. ตรวจงานขุดรื้อตอ  ต้นไม้ที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ณ กม.0+250 ถนนสายบ้านสระตะเฆ่-บ้านหนองแจง บ้านสระตะเฆ่  หมู่ 8 และเวลา 15.00 น. ตรวจงานเคลียริ่ง/บดทับชั้นรองพื้นทางเดิม  ณ  กม. 2+100 ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ตะวันออก) หมู่ 12  ตำบลบัลลังก์   อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ค. 63 เวลา 11:01 น. โดย super