1452 )นายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนลาดยาง/งานป้องกันโรคไข้เลือดออก ทต.บัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่ 2กรกฎาคม  2563 เวลา 07.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ มอบหมายให้ชุดปฏิบัติงานออกหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8 และเวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีพร้อมรองนายก ประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งชั้นรองพื้นทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. ณ  กม. 2+000 ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ตะวันออก) ม.12 ต.บัลลังก์  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนลาดยาง/งานป้องกันโรคไข้เลือดออก ทต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 02 ก.ค. 63 เวลา 11:06 น. โดย super