1451 )เทศบาลตำบลบัลลังก์ สนับสนุนบริการน้ำด้านสาธารณสุข/ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ

วันศุกร์ที่  26 มิถุนายน  2563 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีเทศตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้จัดชุดปฏิบัติงานออกปฏิบัติหน้าที่/สนับสนุนหน่วยงาน และตรวจงานในพื้นที่ ดังนี้เทศบาลตำบลบัลลังก์ สนับสนุนบริการน้ำด้านสาธารณสุข/ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ

ข่าว ณ วันที่ 27 มิ.ย. 63 เวลา 8:08 น. โดย super