1450 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยรองนายกฯ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าพบนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยรองนายกฯ ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ เข้าพบนายทวี  เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อหารือการเสนอแผนงาน/โครงการ/งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่  ณ ห้องปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรุงเทพฯนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยรองนายกฯ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าพบนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าว ณ วันที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 11:07 น. โดย super