1449 )นายกเทศมนตรี สั่งการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก/ตัดกิ่งไม้/ปรับปรุงภูมิทัศน์/กิจกรรม 5ส.สู้โควิด

วันพฤหัสบดีที่  25 มิถุนายน  2563 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีเทศตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนหน่วยงาน ดังนี้นายกเทศมนตรี สั่งการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก/ตัดกิ่งไม้/ปรับปรุงภูมิทัศน์/กิจกรรม 5ส.สู้โควิด

ข่าว ณ วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 17:08 น. โดย super