1448 )เทศบาลตำบลบัลลังก์ สนับสนุนบริการน้ำด้านสาธารณสุข/ป้องกันโรคไข้เลือดออก/ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันพุธที่  24 มิถุนายน  2563 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีเทศตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้มอบภารกิจงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนหน่วยงาน ดังนี้เทศบาลตำบลบัลลังก์ สนับสนุนบริการน้ำด้านสาธารณสุข/ป้องกันโรคไข้เลือดออก/ปรับปรุงภูมิทัศน์

ข่าว ณ วันที่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 17:29 น. โดย super