1447 )นายกเทศมนตรี และคณะตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งชั้นรองพื้นทางจากภาวะฝนตกและงานย้ายเสาไฟฟ้า

วันที่ 20 มิถุนายน  2563 เวลา 13.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งชั้นรองพื้นทางจากภาวะฝนตกและงานย้ายเสาไฟฟ้า ด้วยความร่วมมือของ กฟภ.โนนไทย นำโดยนายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ หผ.กป.นท.,กฟภ.พระทองคำ และทีมงาน เพื่อจัดระเบียบ/เตรียมปลูกไม้ดอก Bullung Color Stress และอำนวยความสะดวกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ตะวันออก) ม.12 ต.บัลลังก์  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี และคณะตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งชั้นรองพื้นทางจากภาวะฝนตกและงานย้ายเสาไฟฟ้า

ข่าว ณ วันที่ 21 มิ.ย. 63 เวลา 8:06 น. โดย super