1446 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งชั้นรองพื้นทางและงานย้ายเสาไฟฟ้าฯ

วันที่ 19 มิถุนายน  2563 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งชั้นรองพื้นทางและงานย้ายเสาไฟฟ้าโดยความร่วมมือของ กฟภ.โนนไทย,พระทองคำ เพื่ออำนวยความสะดวกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ตะวันออก) ม.12 ต.บัลลังก์  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งชั้นรองพื้นทางและงานย้ายเสาไฟฟ้าฯ

ข่าว ณ วันที่ 20 มิ.ย. 63 เวลา 10:53 น. โดย super