1445 )นายกเทศมตรี มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการออกปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนหน่วยงาน

วันที่  19  มิถุนายน  2563 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีเทศตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้มอบภารกิจงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนหน่วยงาน ดังนี้นายกเทศมตรี มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการออกปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนหน่วยงาน

ข่าว ณ วันที่ 19 มิ.ย. 63 เวลา 11:18 น. โดย super